Det här är Googles bild av vårt paradis!
Du kan zooma med + och -
Den röda linjen är gränsen för Assars revir, allt till vänster om linjen är hans.